รถแบตเตอรี่ของเล่นเพื่อการเรียนรู้

รถแบตเตอรี่เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมของเล่นสำหรับเด็กเป็นสิ่งของสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการ การเลือกของเล่นสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะซีกซ้ายและซีกขวา เรียนรู้ความเป็นเหตุเป็นผล เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม และได้ความผูกพันในครอบครัว

รถแบตเตอรี่กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่…กล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เมื่อกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ทำงานได้ดี เป็นไปตามวัยจะทำให้เด็กๆ เรียนรู้สิ่งรอบตัวได้มาก และมีความมั่นใจในการใช้กล้ามเนื้อ การจับและหมุนพวงมาลัย การบีบแตร การบิดกุญแจรถแบตเตอรี่จะช่วยกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น นิ้วมือของเด็กๆ  ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เด็กที่โตพอสมควร หากต้องปีนขึ้นรถแบตเตอรี่ การปีนเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ ผู้ปกครองไม่ควรตกใจหรือห้าม แต่ควรอยู่ใกล้ๆ เพื่อคอยระวัง และดูแลเค้าอย่างใกล้ชิด การปีนป่ายนี่เองช่วยทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาได้เต็มที่

รถแบตเตอรี่ช่วยให้เด็กมีจินตนาการ … รถแบตเตอรี่เป็นการเลียนแบบรถยนต์ของจริง เป็นการเลียนแบบสิ่งของที่เด็กๆ สามารถพบเห็นได้จากโลกจริงๆ  รถแบตเตอรี่หรือของเล่นเด็กของเล่นที่เป็นยวดยานต่างๆ เช่น รถเก๋ง รถสปอร์ต รถไฟ รถตำรวจ สามารถทำให้เด็กๆ เล่นบทบาทสมมุติได้หลากหลาย ส่งเสริมจินตนาการให้กว้างไกล และจินตนาการนี้เองที่จะช่วยพัฒนาเซลล์สมองของเด็กๆ ได้ และเมื่อสมองพัฒนาได้เต็มที่และเต็มประสิทธิภาพจะส่งผลให้เด็กๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ได้ดีตามมา

รถแบตเตอรี่ช่วยส่งเสริมด้านภาษา…ผู้เลี้ยงดูอาจส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาผ่านการเล่นรถแบตเตอรี่ได้ เช่น การพูดคุยด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ เช่น หมุน กด ขึ้น ลง ล้อ เป็นต้น  เด็กที่ต้องการเล่นมักจะสื่อสารผ่านทางภาษา ทั้งภาษากาย และภาษาพูด ดังนั้น รถแบตเตอรี่จึงกระตุ้นให้เด็กๆ สื่อสารจากความต้องการได้ ในทางกลับกัน หากผู้เลี้ยงร่วมเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ ด้วย ยิ่งเป็นการส่งเสริมการรับรู้การใช้ภาษาจากผู้อื่นด้วยเช่นกัน

รถแบตเตอรี่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์… เมื่อเด็กได้เล่นในสิ่งที่ต้องการ หรือมีความชอบ จะทำให้เด็กๆ สดชื่น สนุก และจิตใจแจ่มใส เมื่ออารมณ์ดี ก็จะทำให้เป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าแสดงออก นอกจากนี้ รถแบตเตอรี่ยังเป็นตัวกลางในการสร้างเพื่อนให้กับเด็กๆ อีกด้วย รถแบตเตอรี่ยังช่วยทำให้เด็กๆ มีการแบ่งปัน เช่น การเล่นร่วมกับผู้อื่นๆ และช่วยให้เด็กเรียนรู้การอดทนรอคอย หากมีคนเล่นอยู่ ซึ่งการรอคอยนี้เอง จะทำให้เด็กๆ รู้ว่า มีผู้อื่นอยู่ในสังคม เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง

รถแบตเตอรี่สามารถหาซื้อได้สะดวก ตามร้านขายของเล่นเด็ก รถแบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติได้แก่ มีทั้งแบบขับเองและแบบรีโมทบังคับ  มีสีสันสดใสเพื่อให้เด็กเรียนรู้สีสันและลวดลาย มีเสียงแตรรถและเสียงเสียงสตารด์เครื่องยนตร์เหมือนจริง มีเพลงเพื่อทำให้เด็กๆ สนุกและกดเปลี่ยนเพลงได้เอง  สามารถเลี้ยว มีเกียร์เดินหน้า ถอยหลังได้ไม่ต่างจากรถยนต์ของจริง  และปลอดภัยเนื่องจากมีสายคาดเอวและมีความแข็งแรงทนทาน  รับน้ำหนักได้มาก

รถแบตเตอรี่เป็นการเลือกของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมพัฒนาการให้กับเด็กโดยไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นเพื่อการสอนและให้ความการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น บล็อคไม้ เลโก้ หรือตัวเลข แต่ของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ควรเป็นของเล่นที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านความชอบ และความต้องการของเด็กๆ เอง  นี่ต่างหากที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *